U domu zdravlja Ultrazvuk moguće je obaviti preglede za dobijanje svih vrsta uverenja za obavljanje svih vrsta poslova.

  • Uverenja za sve vrste poslova koji nisu povezani sa posebnim rizikom za obavljanje posla, mogu se dobiti svakog radnog dana bez zakazivanja.
  • Uverenja za upis u srednje škole i fakultete svakog radnog dana bez zakazivanja.
  • Uverenje za vozače svih kategorija kao i produženje vozačke dozvole
  • Uverenje za poslove sa posebnim rizikom kao i prethodne i periodične preglede za takvu vrstu poslova.
  • Uverenje za radnike na poslovima obezbeđenja, sa nošenjem i bez nošenja oruža, kao i sticanje licence za takve poslove.
  • Uverenja za smeštaj starih lica u starački dom
  • Uverenja za stupanje u brak maloletnih osoba.

Sve ove usluge pruža tim stručnih i iskusnih lekara i medicinskih sestara, iz svih oblasti medicine, što garantuje pouzdanost, kao i priznanje svih izdatih uverenja, koja su potrebna za rad u odgovarajućim ustanovama.