Imajući u vidu tempo života koji nove tekovine diktiraju uskladili smo vreme za dobijanje laboratorijskih analiza, tj.vreme za dobijanje istih sveli na minimalno. Shodno tome, možemo se pohvaliti najbržim dobijanjem rezultata. U cilju nalaženja tačne, pouzdane i brze dijagnoze ...
Imajući u vidu da je preventiva najbolji način za lečenje i izlečenje, naš tim je skoncentrisan na obavljanje preventivnih pregleda kao uslova za očuvanje zdravlja. Dom zdravlja Ultrazvuk kao ustanova sa velikim iskustvom u zbrinjavanju i lečenju pacijenata, stavlja akcenat na...
U domu zdravlja Ultrazvuk moguće je obaviti preglede za dobijanje svih vrsta uverenja za obavljanje svih vrsta poslova. Uverenja za sve vrste poslova koji nisu povezani sa posebnim rizikom za obavljanje posla, mogu se dobiti svakog radnog dana bez zakazivanja...
Švajcarski R&D proizvođač biotehnologije. Regen Lab je poznata kao vodeći snabdevač patentirane tehnologije za proizvodnju Autologne plazme obogaćene trombocitima (A-PRP). Tehnologija se zasniva na preradi sopstvene krvi pacijenta, kako bi se...