Dom zdravlja “Ultrazvuk” je visoko specijalizovana zdravstvena ustanova i izuzetno opremljena najsavremenijim i potpuno novim aparatima koji omogućavaju brzu i pouzdanu dijagnostiku i efikasno lečenje.

Pacijenti u “Ultrazvuku” mogu obaviti:

 • bezbolno razbijanje kamena u bubregu i bubrežnom kanalu od strane lekara sa sertifikatom, ovlašćenih od strane proizvođača aparata LITOCLAST i ESWL
 • kompletnu laboratorijsku dijagnostiku;
 • rentgen dijagnostiku – grafije i skopije sa TV lancem;
 • ultrazvučnu dijagnostiku na 4 ultrazvučna aparata, jedan portabl, pogodan za nošenje na teren ili u operacionu salu, 2 najsavremenija KOLOR DOPLER-a (kojih ima još dva u celoj zemlji);
 • cistoskopiju i gastroskopiju – pod narkozom za šta postoje:
  • aparat za anesteziju
  • aparat veštačka pluća
  • monitor za praćenje rada srca


“Ultrazvuk” je potpuno opremljen za obavljanje sledećih hiruških intervencija:

 • TUR prostate i tumori bešike
 • biopsije bešike
 • hidrocele
 • varikocele
 • fimoze
 • orhiektomije
 • kile
 • tumori kože
 • colpoplastike
 • elevacije bešike...

Upripremi je operacija prostate na Grin laseru (lečenje sa operacijom traje 2 dana).