Specijalista urolog, osnivač i vlasnik Specijalne urološke bolnice...
Lekar specijalista radiologije
Prof. dr Milenko Vučković - kardiolog
Lekar specijalista ortopedije - konsultant Najsavremenije  lečenje  ...
Suzana Jovanović laborant
Sofija Mihailović medicinski tehničar
Lekar specijalista hirurgije - vaskularni hirurg - konsultant
Lekar specijalista ginekologije i akušerstva - konsultant
Lekar specijalista hirurgije - vaskularni hirurg
Lekar specijalista interne medicine - endokrinolog - konsultant
Prof. Dr Marina Petrović interne medicine - pulmolog - konsultant
Lekar specijalista nefrologije - konsultant
Lekar specijalista interne medicine - reumatolog - konsultant
Prim. Dr Radomir Kilibarda specijalista ORL - konsultant
Lekar specijalista radiologije - konsultant
Lekar specijalista vaskularne hirurgije - konsultant
Lekar specijalista  interne medicine - gastroenterolog
Dr Sci. Slobodanka Popović specijalista neuropsihijatar - konsultant
Prof. Dr Sci. Sofija Varagić alergolog - konsultant
Dr Svetlan Tomašević kardiolog - konsultant
Lekar specijalista neurologije - konsultant
Lekar specijalista medicine rada
Lekar specijalista medicine rada
Lekar specijalista otorinolaringologije
Lekar opšte prakse
Jelena Azanjac strukovna sestra - instrumentar
Marija Stanić Laranjeira - dipl. menadžer.
Kardiolog - konsultant
Dipl. farmaceut - medicinski biohemičar