Specijalista urolog, osnivač i vlasnik Specijalne urološke bolnice...
Mentor za endoskopsku hirurgiju Prim Dr. Božo Vasić specijalista urologije.
Prim Dr. Predrag Erić anesteziolog - konsultant
Prim Dr. Vera Jovanović Vranic specijalista radiolog
Prof Dr. Milenko Vučković kardiolog.
Ass. Dr. Aleksandar Matić - konsultant Najsavremenije  lečenje   PRP...
Zoran Pavlović rad. teničar
Suzana Jovanović laborant
Slavko Zečević specijalista biohemije
Sofija Mihailović medicinski tehničar
Dr. Dragan Ćuković - konsultant
Sci. Dr. Dragan Lončar - konsultant
Dr. Dragan Vulić - konsultant
Doc. Dr. Jablan Stanković urolog - konsultant
Prof. Dr. Jasmina Knežević specijalista dečije kardiologije - konsultant
Dr. Jelena Petrović specijalista internista-endokrinolog - konsultant
Prof. Dr. Sci. Marina Petrović pulmolog - konsultant
Dr. Milena Grubor specijalista nefrolog - konsultant
Ass.Dr. Sci. Mirjana Veselinović - konsultant
Prim Dr. Radomir Kilibarda specijalista ORL
Dr. Sanja Milojević - konsultant
Dr. Slavčo Tončev specijalista vaskularne hirurgije - konsultant
Dr. Slavko Knežević - konsultant
Dr.Sci. Slobodanka Popović specijalista neuropsihijatar - konsultant
Prof. Dr. Sci. Sofija Varagić alergolog - konsultant
Dr. Svetlan Tomašević kardiolog - konsultant
Ass.Dr. Tanja Bošković specijalista neurolog - konsultant
Jelena Azanjac strukovna sestra - instrumentar
Jelena Mojsilović medicinski tehničar
Marija Stanić Laranjeira - dipl. menadžer.