Specijalista urolog, osnivač i vlasnik Specijalne urološke bolnice...
Prim. Dr. med Goran Azanjac specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije -...
Suzana Jovanović laborant
Lekar specijalista hirurgije - vaskularni hirurg - konsultant
Lekar specijalista ginekologije i akušerstva - konsultant
Lekar specijalista interne medicine - endokrinolog - konsultant
Prof. Dr Marina Petrović interne medicine - pulmolog - konsultant
Lekar specijalista kardiolog - konsultant
Lekar specijalista interne medicine - reumatolog - konsultant
Lekar specijalista  interne medicine - subspecijalista gastroenterologije i...
Dr Sci. Slobodanka Popović specijalista neuropsihijatar - konsultant
Prof. Dr Sci. Sofija Varagić alergolog - konsultant
Lekar specijalista kardiolog - konsultant
Lekar specijalista neurologije - konsultant
Lekar specijalista medicine rada
Lekar specijalista oftalmolog
Jelena Azanjac strukovna sestra - instrumentar
Marija Stanić Laranjeira - dipl. menadžer.
Dipl. farmaceut - medicinski biohemičar
Lekar opste medicine- master ishrane i suplementacije
Lekar specijalista hematolog- konsultant
Lekar specijalista ortopedije i traumatologije - konsultant
Lekar specijalista dermatovenerolog - konsultanat
Lekar specijalista urolog - konsultant
Lekar specijalista ginekologije -konsultant
Lekar specijalista vaskularne hirurgije-konsultant
Lekar specijalista neurolog- neuroangiolog-konsultant
strukovni fizioterapeut
Lekar specijalista onkologije - konsultant
Lekar specijalista infektolog - konsultant
Lekar specijalista Fizijatar -konsultant
Lekar specijalista otorinolaringolog -konsultant
Lekar specijalista gastroenterolog - konsultanat
Medicinska sestra- tehnicar
Medicinska sestra- tehničar
Medicinska sestra - tehnicar
Medicinska sestra - strukovni fizioterapeut
Medicinska sestra - tehničar
Radioloski tehnicar
Lekar specijalista oftalmologije
Lekar specijalista radiolog- konsultant
Lekar specijalista ortoped -konsultant
Lekar specijalista endokrinolog - konsultant
Lekar specijalista psihijatar- konsultant
Specijalista radiologije- konsultant
lekar specijalista otorinolaringolog- konsultant
Lekar specijalista medicine rada
Medicinska sestra - tehničar