Dom zdravlja “Ultrazvuk” ima veoma širok spektar medicinskih indikacija i stanja u kojima pomaže i leči pacijente.

Pruža mogućnosti za obavljanje specijalističkih pregleda iz sledećih oblasti: urologije, kardilogije, radiologije, ginekologije, endokrinologije, hirurgije i vaskularne hirurgije, hematologije, pulmologije, neuropsihijatrije,ortopedije, ORL, reumatologije, alergologije ...

“Ultrazvuku” se mogu obratiti za pomoć pacijenti koji imaju kamen u bubregu,bešici ili bubrežnom kanalu, zatim tumor prostate i bešike, hidrocele, varikocele, fimoze, orhiektomije, ali i zbog drugih intervencija (biopsija bešike...)

Pored hirurških, pacijenti ovde mogu obaviti i:

  • kompletnu laboratorijsku dijagnostiku, zatim
  • rentgen dijagnostiku - grafije I skopije sa TV lancem
  • ultrazvučnu dijagnostiku na 4 ultrazvučna aparata, jedan portabl, pogodan za nošenje na teren ili u operacionu salu, 2 najsavremenija KOLOR DOPLER-a
  • ergometriju - test opterećenja srca
  • endoskopiju, cistoskopiju, gastriskopiju - pod narkozom
  • u operacionoj Sali, pored aparata za anesteziju, Ultrazvuk raspolaže aparatom veštačka pluća
  • monitorom za praćenje rada srca

Pacijenti mogu biti potpuno sigurni da će u “Ultrazvuku”, za veoma kratko vreme od trenutka kada uđu u prijemnu ambulantu do dijagnoze, u svim zaposlenima imati ne samo vrhunske stručnjake, već i prijatelje koji će im pomoći da što jednostavnije i bezbolnije prođu put od dijagnoze do terapije i lečenja.

Pored vrhunskih lekara i stručnjaka, Dom zdravlja „Ultrazvuk“ se naročito ponosi brojnim savremenim aparatima. LITOCLAST - za bezbolno razbijanje kamena u kanalu, i ESWL - za razbijanje kamena u bubregu.

Oni su jedinstveni ne samo u Srbiji, nego i na prostorima bivše Jugoslavije, i pripadaju poslednjoj generaciji aparata koji su se pojavili na svetskom zdravstvenom tržištu.

LITOCLAST koji poseduje Dom zdravlja „Ultrazvuk“ je jedan od najsavremenijih aparata pomoću koga se vrši razbijanje kamena u bubrežnom kanalu. Razbijanje je bezbolno, sigurno, bez zračenja i izuzetno efikasno: uspešnost iznosi, praktično, 100 %!

Tajna uspešnosti ove metode nalazi se u tome što je pacijent budan, svestan i u komunikaciji sa doktorom, dok na monitoru prati razbijanje kamena u bubrežnom kanalu. Intervencija traje u proseku dvadesetak minuta, ali u suštini, onoliko vremena koliko je potrebno da se kamen u potpunosti razbije i usitni u najsitnije deliće, praktično - u prah! Za sve to vreme, pacijent sarađuje sa doktorom i ceo postupak vidi i prati na monitoru.

Znači, izbegava se greška koja će se videti tek kasnije. Pravi učinak razbijanja ovim aparatom, a to je razbijeni i usitnjeni kamen - sada se vidi odmah, u trenutku same intervencije!

Zahvaljujući tome što aparat LITOCLAST omogućava intervenciju u lokalnoj anesteziji, pacijent se nakon zahvata u bolnici zadržava svega dva-tri sata pre nego što se ode kući. Prednost ove metode je, dakle, u veoma kratkom boravku u bolnici, nema bespotrebnog zračenja, totalne anestezije i njenih eventualnih štetnih posledica, nema ružnih ožiljaka i dugotrajnog oporavka.

Na ovaj način, nekadašnje jako teške i složene operacije odstranjivanja kamena iz bubrega ili bubrežnih kanala, za pacijente postaju krajnje jednostavne i lako podnošljive metode.

Doktorka Bošković i njena Dom zdravlja „Ultrazvuk“ danas su veoma afirmisani u svetu zdravlja. Dokaz toga su pacijenti koji dolaze ne samo iz ostalih delova Srbije i Crne Gore, nego i iz drugih delova bivše Jugoslavije: Bosne i Hercegovine (Republike Srpske), Makedonije. Od 200 hiljada pacijenata „Ultrazvuk“-a, izdvajamo dva koji u potpunosti ilustruju sve ono što „Ultrazvuk“ pruža svojim pacijentima.