Nutritivna dijagnoza, nutritivna intervencija, izrada individualnog programa ishrane prema zdravstvenom stanju, dnevnim energetskim potrebama, polu, dobi i laboratorijskim analizama. Plan ishrane za unapređenje zdravlja,plan promena ka zdravijim navikama u ishrani. Dijetoterapija-nutritivna podrška u lečenju određenih bolesti i stanja , poremećaja ishrane

Picture gallery